contact  

Operationeel beheer van informatiesystemen
auteurs Sander Koppens, Louk Peters en Jelle Vonk
uitgever Ten Hagen Stam Uitgevers

jaar 2001
isbn
90-440-0219-8

Gelukkig krijgt het beheer van de IT-infrastructuur steeds meer aandacht.
De klant vraagt een steeds hoogwaardiger IT-dienstverlening en dit vraagt een klantgerichte houding van het IT-management en IT-medewerkers. Dit boek, 'Operationeel beheer van informatiesystemen', geeft een beschrijving van de operationele processen zoals die beschreven staan in ITIL (Information Technology Infrastructure

Library). De processen die behandeld worden zijn configuratiebeheer, incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingsbeheer, uitgavenbeheer en
de organisatorische eenheid servicedesk. Deze herziene uitgave bevat de nieuwste OGC (voorheen CCTA) richtlijnen en meest recente best practices.

De informatie die in dit boek wordt gegeven is nuttig omdat de ondersteuning van IT-diensten in nogal wat praktijksituaties verbeterd kan worden.
De ondersteuning van IT-diensten moet namelijk niet alleen gezien worden
als een puur technische aangelegenheid. Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de IT-dienstverlening is het kernpunt en is van cruciaal belang voor het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

De voorbeelden en vragen maken dit boek ook praktisch toepasbaar voor informaticastudenten.

 
profiel  
achtergrond  
kennisgebieden  
opleidingen  
 
opdrachten  
boeken  
artikelen  
downloads  
links  
english
home